Onze bedrijventerreinen zijn priv├ęterreinen. Volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • Het terrein is enkel toegankelijk voor huurders en aangelanden.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen.
  • Het is verboden te roken op het terrein.
  • Sluikstorten is verboden. Bij vaststelling wordt hiervoor een boete uitgeschreven.
  • Het is verboden te parkeren voor de poorten/deuren en op de rijweg.
  • Het is verboden voertuigen te plaatsen op het terrein. Indien dit wordt vastgesteld, dan wordt aan een huurder het bedrag van 25 euro excl btw/maand aangerekend bij de huur voor een auto en 50 euro excl. btw/maand voor een bestelwagen. Voor een vrachtwagen wordt 500 euro excl. btw/maand aangerekend. Indien het voertuig wordt geplaatst door een persoon niet gelinkt aan het bedrijventerrein wordt een administratieve kost van 150 euro excl. btw per maand bij aangerekend. Indien het voertuig zo geplaatst is dat het hinder veroorzaakt dan wordt deze getakeld en worden de kosten hiervoor aangerekend.
  • De maximale toegelaten snelheid op het terrein is 30 km/uur.

Camerabewaking – Wet van 21 maart 2007

Verantwoordelijke bedrijventerrein:
North Immo NV
GSM 0484 87 98 82
E-mail info@north-immo.be