Onze bedrijventerreinen zijn priv├ęterreinen. Volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • Het terrein is enkel toegankelijk voor huurders en aangelanden.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen.
  • Het is verboden te roken op het terrein.
  • Sluikstorten is verboden. Bij vaststelling wordt hiervoor een boete uitgeschreven.
  • De maximale toegelaten snelheid op het terrein is 30 km/uur.

Camerabewaking – Wet van 21 maart 2007

Verantwoordelijke bedrijventerrein:
North Immo NV
GSM 0484 87 98 82
E-mail info@north-immo.be